STORT OP REKENING 4759874 STICHTING BULTERS+MEKKE......STORT OP REKENING 4759874 STICHTING BULTERS+MEKKE......STORT OP REKENING 4759874 STICHTING BULTERS+MEKKE......

september 2011

PieterWando
In Memoriam
Pieter van Herwaarden


Maandag 5 september 2011 bereikte ons het droevige nieuws dat Pieter van Herwaarden is overleden.

In 2010 heeft Pieter contact gezocht met Bulters + Mekke om bij de zorgverzekeraar een hulphond aan te vragen. Na de afwijzing daarvan heeft Stichting Bulters + Mekke zich ingezet om fondsen te werven zodat Pieter toch zijn hulphond kon krijgen. Voor een ieder van ons was het duidelijk dat een hulphond voor Pieter nodig was.

In het afgelopen jaar dat hij, samen met Erika Bulters, zijn hulphond Wando heeft getraind hebben wij Pieter leren kennen als een vriendelijke, zachtaardige man. Een man die je direct in je hart sloot. Recht door zee en gesteund door een handvol goede vrienden. Samen met Wando is Pieter in staat geweest om zijn zelfstandigheid te vergroten en daarmee de regie over zijn leven in eigen hand te nemen. Wij hadden het hem zo gegund dat hij hiervan veel langer had kunnen genieten.

Door alle acties was Pieter het gezicht geworden van Stichting Bulters + Mekke. We verliezen met zijn overlijden niet alleen de mens Pieter maar ook de spiegel voor hetgeen wij als Stichting voor staan.

Wando wordt momenteel goed opgevangen en wij zullen te zijner tijd kijken of hij een nieuwe baas net zo kan helpen als hij Pieter heeft gedaan.

Namens ons allemaal, Team Bulters+Mekke Stichting Bulters+Mekke

border

Actie van Stichting Bulters + Mekke

  " Een Hulphond voor Pieter "

Een hond is niet alleen een gezelschapsdier, maar opent letterlijk ook de wereld van mensen met beperkingen. Pieter (54) lijdt aan een spierziekte en heeft daarnaast ook epileptische aanvallen. Hierdoor is hij bijna geheel afhankelijk van zorg. Zelfs om even een blokje om te gaan of een boodschapje te doen, is hij geheel afhankelijk van anderen. Hij raakt hierdoor in een sociaal isolement. Een Hulphond zou niet alleen de behoefte aan zorg verminderen, maar letterlijk zijn wereld vergroten.

 pieter5

Zorgverzekeraars in Nederland vergoeden niet altijd een hulphond. Stichting Bulters + Mekke heeft als doel om degenen, die wel zeer veel baat hebben bij een hulphond, maar deze niet vergoed krijgen, te helpen. Pieter valt helaas bij de zorgverzekeraar buiten de boot. De Stichting Bulters + Mekke voert dan ook een actie voor Pieter om dit wel mogelijk te maken. Een goede kandidaat is er al: Wando. Maar hij moet nog intensief getraind geworden en natuurlijk moet er ook zorg gedragen worden voor de kosten van Wando’s levensonderhoud.
De aftrap van de actie ‘Hulphond voor Pieter’ vindt plaats tijdens de wandeltocht van de zeer bekende Dam-tot-Dam-loop op zaterdag 18 september aanstaande. Tijdens deze wandeltocht lopen Hulphonden met hun begeleiders mee om aandacht te vragen voor deze actie.
De training van Wando neemt een jaar in beslag. Wando en Pieter hebben wel al even kennisgemaakt (foto) om te kijken of er een klik is. Die is er zeker. Pieter zal ook een intensieve training gaan krijgen, zodat hij en Wando straks een goede combinatie vormen. Voor deze intensieve trainingen, jaren begeleiding en het levensonderhoud van Wando, waaronder eten en de dierenartskosten voor de komende 6 jaar, is er een bedrag nodig van 18.000 euro. Daar staan het doorbreken van Pieter’s sociale isolement en de vermindering van zorg- en ziektekosten tegenover. 

Helpt u helpen?
U kunt ons helpen te helpen door mee te doen aan één van de acties die u in de rechterkolom aantreft. Zo kunt u ons bijvoorbeeld sponsoren bij de Dam tot Dam wandeltocht. Maar u kunt natuurlijk ook direct uw gift storten op rekening 4759874 ten name van Stichting Bulters + Mekke te Wognum onder vermelding van "Een hulphond voor Pieter.Wat is een hulphond?
Hulphonden vergroten de wereld van mensen met een beperking. Deze speciale honden worden getraind om mensen met een beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks leven. Zo beiden ze houvast, zelfvertrouwen en zelfstandigheid aan volwassenen en kinderen. Er zijn hulphonden voor mensen met een beperking, kinderen met autisme, mensen met auditieve beperkingen, mensen met epilepsie en mensen met een psychiatrische aandoening.

Over Stichting Bulters + Mekke
Niet iedereen krijgt via de zorgverzekeraar een hulphond toegewezen. Stichting Bulters + Mekke helpt om dit toch mogelijk te kunnen maken. Meer informatie over de stichting en het trainen van hulphonden vindt u op 
www.stichtingbultersmekke.nl en www.bultersmekke.nl.

pieter41